Jednotlivé soubory jsou ve formátu pdf. Doporučuji uložit je na disk a otevřít je z disku.

 

Kondenzační technika ve vytápění

Kotelny s kondenzačními, kaskádově řazenými kotli

Bezpečnost plynových zařízení a zkušenosti z praxe

Výkony radiátorů v topných systémech po instalaci kondenzačních kotlů

Chyby v provádění odvodu kondenzátu z kondenzačních kotlů do kanalizace

Výkon kotelen s kaskádovým řazením kondenzačních kotlů

Provádění odpadů kondenzátu z kondenzačních kotlů do kanalizace