Kaskády plynových kondenzačních kotlů umožňují unikátním způsobem řešit mnoho ekonomických úskalí topných zdrojů současně.  Tato velice pokroková technologie hospodaření s energií má další pozitivní následky. Jsou jimi nižší ekonomické náklady na realizaci i na vlastní provoz.
 

Nejčastější úspory v oblasti realizačních investic:

- nižší výkon kotelny

- menší úpravy prostor kotelny

- malý obestavěný prostor kotelny, což u rekonstrukcí znamená získání alespoň části původních prostor  pro jiné využití

- nízké plošné zatížení, odlehčení hmotnosti kotelny (podkrovní kotelny)

- rychlá a snadná montáž

- jednodušší a výhodnější řešení odkouření, menší průměry komína, nebalené komíny

- poměrně jednoduchá přestavba nebo dostavba kaskády podle rostoucího podniku, možnost flexibility výkonu

- zapojení do jakéhokoliv topného systému
 

Provozní úspory jsou způsobeny zejména:

- skládáním výkonu od nejmenších po značně veliké, při minimálních ztrátách energie

- řízení kaskády nebo jejich částí jako jediného kotle, nebo naopak možnost děleného řízení,

  což v obou případech umožňuje plynulou změnu výkonu, a z toho plynoucí

- optimalizace teplotního provozu budovy

- vysoký stupeň využití kotlů

- možnost přepínání výkonu o jiných parametrech topné vody

- lepší možnost zálohování výkonů

- kumulace energie, pro její delegování požadovaným směrem, (např. pro teplou vodu, vzduchotechniku, clony apod.)

- zmenšení zásobníků teplé vody na nejmenší možný objem a úspora vyzářené energie

- jednoduchá a minimální obsluha, ( perioda dohledu např. 1x za měsíc)

- nejlevnější dálkové ovládání pomocí programu a PC na trhu

- jednoduchý servis (malých kotlů) se standardními díly

- podstatné úspory plynu !!!

- úspory elektrické energie

- malý objem ohřívané vody

- možnost úniku zařízení z kategorie "kotelna", což  umožní levnější administrativní provoz, nemusí být školen topič, apod. zařízení zůstává v oblasti domovních spotřebičů

- decentralizace zdroje podle provozní potřeby
 

Ekologické úspory a výhody:

- plyn, který se nespálí

- vzduch, který se nespálí

- elektřina, která se nespotřebuje

- emise, které nevzniknou

- nízké NOx

- nízká hlučnost cca 28 dB

 

Základní podmínkou ale je, aby projekt a posléze i vlastní provedení byly zpracovány správně. To bohužel běžný topenář bez dostatečného rozhledu a změny chápání těchto systémů, neovládá.

 

Pro názornost, jsou v následujícím přehledu uvedeny ukázky možnosti projektových řešení kaskád.

1. Použití jednotlivých kotlů
2. Použití dvou kotlů
3. Použití tří kotlů
4. Použití čtyř kotlů menších výkonů  
5. Použití čtyř kotlů větších výkonů
6. Použití pěti kotlů
7. Použití šesti kotlů
8. Použití sedmi kotlů