NEODBORNĚ provedený projekt včetně realizace neodbornou firmou má za následek následnou opravu (okolo Hodonína)