Krajská hygienická stanice Brno, Kabátníkova 10

délka montáže 10 dnů, 320kW, dělení výkonu do 4 okruhů