Projekt plynového zařízení v čistírnách odpadních vod, zařízení na bioplyn.